Menu
U bent hier: Over ons > Missie

Missie

Belofte

Laan Heiloo creëert wederzijds succes. Met ons enthousiasme, onze ambitie, creativiteit en betrokkenheid, willen wij een actieve bijdrage leveren aan uw succes. Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten op basis van een consumentgerichte en onderscheidende aanpak is hierbij ons uitgangspunt. Daarom zetten we voor u al onze kennis en ervaring in, blijven we innoveren en kiezen we altijd voor topkwaliteit.

Missie

Laan Heiloo is leverancier van ingrediënten voor de ambachtelijke ijsbereider en hieraan gerelateerde producten en apparatuur. Laan Heiloo heeft een toonaangevende rol binnen de Nederlandse ijsmarkt. Daarnaast streeft Laan Heiloo ernaar om ook een leidende rol te krijgen op het gebied van consumptie-ijs en consumptie-ijs gerelateerde producten en apparatuur binnen Europa.

Met enthousiasme, ambitie, creativiteit, nauwkeurigheid en vasthoudendheid, biedt Laan Heiloo zijn klanten onderscheid door het ontwikkelen van consumentgerichte producten en diensten en het gezamenlijk ontwikkelen van originele marktconcepten, voor wederzijds succes.

Onze missie is niet alleen het leveren van de beste ijsproducten maar ook:

  • Proactief overdragen van kennis over en van ijs en ijs apparatuur.
  • Verzorgen van begeleiding en training op het gebied van ijs voor ondernemers, personeel, dealers en groothandels.
  • Het geven van adviezen op het gebied van efficiëntie, kostprijzen en optimalisatie in alle vormen.
  • Delen van de laatste trends en nieuwsfeitjes op het gebied van ijs.
  • Promoten van ijs naar consumenten alle vormen.
  • Ontwikkelen van innovatieve en verrassende marketing.

Onze bedrijfsfilosofie is:

Er is geen vraag op het gebied van ambachtelijk ijs die wij nog niet hebben opgelost!

Visie

Laan Heiloo streeft ernaar om een grotere waardering te creëren voor ijs door zichzelf als een kenniscentrum voor de markt te presenteren. Recepten, productinnovaties, promotionele activiteiten, ijsconcepten en innovatieve apparatuur; Laan Heiloo levert meer dan alleen ijs producten we leveren kennis.

Onze doelstelling is om in de verkrijgbaarheid van ijs in ieder dorp en stad te optimaliseren en als toeleverancier de marktleider te zijn en blijven in ons eigen marktsegment.

Verantwoordelijkheden

Laan Heiloo staat blijvend garant voor integriteit en eerlijkheid in alle aspecten van het handelen van de onderneming.

  • Omkoping en elke andere vorm van onethisch zakendoen is verboden.
  • Laan Heiloo medewerkers worden geacht situaties te vermijden waarin hun privé- of financiële belangen in conflict kunnen komen met het ondernemingsbelang.
  • Alle zakelijke transacties moeten volgens de boekhoudkundige regels van de onderneming en in overeenstemming met de lokale wetten zorgvuldig en volledig worden vastgelegd. Er kunnen accountantscontroles plaatsvinden.

Maatschappelijke activiteiten

Medewerkers van Laan Heiloo worden aangemoedigd om maatschappelijke activiteiten te ondersteunen. Medewerkers van Laan Heiloo moeten de gelegenheid krijgen om actief deel te nemen aan bijvoorbeeld maatschappelijke en educatieve programma’s, tenzij door de deelname aan deze activiteiten een belangenconflict ontstaat. Laan Heiloo mag en zal geen financiële ondersteuning verlenen aan politieke partijen, hun instituten, instellingen of vertegenwoordigers. 

Het milieu

Laan Heiloo beschermt het milieu door ervoor te zorgen dat het milieu niet of zo min mogelijk belast wordt door haar activiteiten en producten, door de juiste keuze in leveranciers, een juiste distributie en een goed afvalbeheer. Laan Heiloo verwacht van al haar medewerkers dat zij helpen het milieu te beschermen.

Contact

Laan Heiloo
Telefoon: +31(0)72 533 14 25
Email: info@laan.nl

Nieuwsbrief
IJs workshop bij Laan Heiloo BV © 2024 
Content by Laan Heiloo BV
Algemene voorwaarden